Nuuday leverer vækst i serviceomsætningen drevet af mobil og fiber

Nuuday afsluttede 2023 med ca. 2% vækst i serviceomsætningen i Q4, hvor mobiltjenester kom tilbage på vækstsporet med 9.000 nye abonnenter. Det bragte den samlede kundetilvækst op på 20.000 nye mobilkunder i 2023.

Mobilområdet kom tilbage på vækstsporet for Nuuday i Q4, hvor der kom 9.000 nye abonnenter til, hvilket bragte årets samlede vækst op på 20.000 nye abonnenter.

Inden for det andet strategisk vigtige segment, fiberbredbånd, kunne Nuuday i Q4 byde velkommen til 19.000 nye kunder, hvilket bragte årets totale nettotilgang op på 81.000 nye kundeforhold.

Væksten i Q4 blev delvist drevet af nye fibersamarbejder, hvor Nuuday i Q4 åbnede op for salg af fiberforbindelser på SEF’s og RAH’s netværk i henholdsvis Sydfyn og Vestjylland.

Med de seneste fiberaftaler har Nuuday ved årets udgang adgang til mere end 90% af fibernetværket på tværs af Danmark, hvilket stadfæster Nuuday’s position som Danmarks førende leverandør af bredbånd på tværs af teknologier og geografier.

For fast bredbånd som helhed viste Q4 en tilbagegang på 9.000 kundeforhold.

I Q4 målte Nuuday den højeste kundetilfredshed – bNPS (Net Promoter Score) – i virksomhedens historie. En stigning på 3 procentpoint kunne lægges oven i sidste års stigning på 6 procentpoint og et samlet løft på +20 point siden 2020.

Den stigende kundetilfredshed er drevet af forbedrede kundeoplevelser og stærke produktlanceringer gennem året fra især YouSee og TDC Erhverv – og senest fra lavprisselskabet eesy, der i Q4 præsenterede det digitale e-simkort, der gør nye kunder i stand til at komme online på blot 2 minutter.

Samtidig gik Nuuday i Q4 i luften med første fase af sin nye it-platform, Dawn, som vil udgøre rygraden i det transformerede Nuuday. Hele privatkundeforretningen vil i løbet af 2024 blive migreret til Dawn.

Serviceomsætningen steg i Q4 med 1,9% YoY fra DKK 3.297m til DKK 3.361m. For hele året steg serviceomsætningen med 0,5% ligesom i 2022, og Nuuday har således formået at stabilisere omsætningen efter flere års tilbagegang.

Underliggende EBITDA faldt med 10,6% eller DKK 46m, hvilket betød en samlet tilbagegang for året på 2,5% fra DKK 1.766m til DKK 1.722m. Nuuday forventer i 2024 en flad udvikling i underliggende EBITDA.

Nuuday’s omstilling i retning af at blive en bæredygtig profitabel virksomhed understreges af udviklingen i underliggende simpelt cash flow, som i Q4 voksede med hele 90%. For 2023 som helhed var stigningen på 33,7% YoY.

“Jeg er tilfreds med vores performance i Q4 og 2023 som helhed, hvor vi er vokset i kernesegmenter, fortsætter med at levere innovative produkter og leverer rekordhøj kundetilfredshed.

At vi allerede nu – kun halvandet år efter at have indgået kontrakt med Netcracker – kan gå i luften med vores nye IT-platform, viser at vi eksekverer målrettet på vores transformationsplan.

Vi fortsætter ufortrødent med at skabe en af de hurtigste og mest ambitiøse virksomhedstransformationer inden for moderne telekommunikation, som leverer banebrydende teknologi og digitale løsninger til danske husholdninger og virksomheder”, udtaler Nuuday CEO, Jon James.

Om Nuuday

Nuuday består af en række stærke brands, der tilsammen leverer innovative digitale services inden for TV, bredbånd, netværk og telefoni til private kunder og virksomheder.

YouSee, Telmore, Hiper og eesy servicerer danskere på tværs af alder, køn og bopæl på privatmarkedet.

På erhvervsmarkedet servicerer Nuuday mindre såvel som store erhvervsvirksomheder med TDC Erhverv og Relatel. Nuuday beskæftiger omkring 3.000 medarbejdere på tværs af Danmark og har ca. 6 mio. privat- og erhvervskundeforhold.

Nøgletal

Q4 2023Q4 202220232022
Serviceomsætning3.361m3.297m13.342m13.275m
Underliggende EBITDA386m432m1.722m1.766m
EBITDA337m415m1.571m1.709m
Underliggende Simple Cash Flow152m80m842m630m
Q4 2023Q3 202320232022
Mobiltjenester1) (#RGUs)3,280m3,271m3,280m3,260m
Bredbånd2) (#RGUs)1,007m1,016m1,007m1,041m

1) Ekskl. IoT.

2) Inkl. faste kredsløb.

Related Posts