Teleselskabet 3 fortsætter kundevæksten blandt tele- og internetkunder

Teleselskabet 3 fortsætter sin fremmarch blandt de danske tele- og internetkunder. Således går 3 frem med 11.000 kunder i tredje kvartal af 2023, og har nu en samlet kundebase på knap 1,6 mio. kunder. Driftsresultatet tager også et stort hop frem og stiger med 16% sammenlignet med tredje kvartal sidste år.

3’s kundefremgang bringer teleselskabet op på 1,582 mio. kunder i Danmark. En af de afgørende faktorer er teleselskabets prisvindende 5G-netværk, som er tæt på at være færdigudrullet, og derfor bringer nye typer af produkter i spil.

“Jeg er godt tilfreds med at vi går frem og måden, vi gør det på. I alle dele af huset forsøger vi at sætte os i kundernes sted. Vi gør en dyd ud af at forstå, hvad der rører på sig i markedet, og hvad det er for nogle behov, vi kan hjælpe kunderne med at løse. Det omsætter vi til produkter, der gør det endnu bedre at være kunde hos 3. Når vi går frem på så mange parametre i tredje kvartal, er det vores ultimative pejlemærke for, at vi forstår vores kunder,“ siger Regional CEO for 3 i Danmark, Sverige og Østrig Morten Christiansen.

Netop fordi 3 har udbygget sit 5G-netværk, er udgifterne til nationale roaming-omkostninger også faldet markant. Det har bl.a. medvirket til en fremgang på EBITDA på hele 16% ift. samme kvartal sidste år.

Omsætningen i tredje kvartal falder midlertidigt med 10%. Det skyldes dog, at 3 i januar introducerede et lånerouter-koncept til sit internetprodukt “Internet Til Hjemme 5G”, der har spist en del af omsætningen, forklarer Morten Christiansen:

“Ved at give kunderne muligheden for at låne en router i stedet for at købe en, har vi fjernet en stor omkostningsbarriere for kunderne. Det afspejler sig til gengæld også positivt i kundevæksten, hvor vi ser en stor vækst i antallet af internetkunder. Det koster os så noget på omsætningen at skaffe disse kunder, da vi har købt routerne i stedet for, at kunderne skal gøre det. Men vi ved, de er glade for vores internetløsninger, og derfor kan vi godt leve med en midlertidig nedgang i omsætning her og nu”, siger Morten Christiansen.

Nøgletal fra 3’s 3. kvartal af 2023 (1. juli til 30. september 2023):

  • Nye kunder: 11.000
  • Samlet kundebase: 1.582 mio. kunder
  • Omsætning: 679 mio. kr.
  • Serviceomsætning: 504 mio. kr.
  • Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA): 204 mio. kr.

Om regnskabstal

Disse tal vil indgå i 3 Danmarks årsregnskab for 2023 og rapportering til de danske myndigheder. Bemærk, at kundetallene afviger fra det regnskab, som 3’s ene ejer Investor AB i Sverige offentliggør i dag. Der er forskel på de to opgørelser, da Investor AB opgør antallet af kunder på en anderledes måde, end 3 gør i Danmark. Forskellen ligger i, hvornår en kunde kategoriseres som aktiv og dermed skal tælles med. På den baggrund anbefaler vi, at danske medier, analytikere mv. tager udgangspunkt i nærværende udmelding fra 3.

Related Posts