Alles Lægehus og organdonation: Besøgstal på sundhed.dk steg markant

Da den meget omtalte DR-udsendelse Læger på kanten rullede over skærmen steg besøgstallene på sundhed.dk. Det samme skete, da regeringen kom med et forslag om at ændre på reglerne om samtykke til organdonation.

Da den meget omtalte DR-udsendelse Læger på kanten rullede over skærmen steg besøgstallene på sundhed.dk. Det samme skete, da regeringen kom med et forslag om at ændre på reglerne om samtykke til organdonation.

I slutningen af februar sendte DR’s forbrugermagasin Kontant udsendelsen Læger på Kanten. Den handlede om Alles Lægehus, som blev kritiseret for at opkræve penge for behandlinger, som patienterne ikke selv mente havde fundet sted.

På sundhed.dk kan alle borgere logge ind på Mine konsultationer og få et samlet overblik over sine konsultationer hos behandlere, hvor det offentlige har ydet tilskud til behandlingen.

Imens Kontants udsendelse om behandlingerne var i gang på DR den 29. februar var der 197.700 sidevisninger på Mine konsultationer. Det er en stigning på 2.411 procent i forhold til normalen. Og i dagene efter var der fortsat stigninger.

Besøgstallene steg også markant på sundhed.dk’s side om organdonation, da regeringen i februar foreslog en ny model for samtykke til organdonation. På sundhed.dk kan man i dag registrere sig som donor.

Regeringens forslag vil betyde, at alle borgere over 18 år potentielt kan blive organdonorer medmindre de selv aktivt fravælger det. Som reglerne er i dag, skal man aktivt tage stilling til, om man vil være organdonor.

Da regeringens forslag blev meldt ud den 11. februar, var der 11.400 sidevisninger på organdonation. Det er en stigning på 1.598 procent i forhold til normalen. Og i dagene efter fortsatte de mange besøg.

Besøgstal på sundhed.dk i årets første måneder

Januar: 3,6 mio. besøgende
Februar: 3,5 mio. besøgende

Mest besøgte sider i februar:

  • Patienthåndbogen
  • Medicinkortet
  • Lægehåndbogen
  • Min sundhedsjournal
  • Mine konsultationer
  • Find behandler
  • Laboratoriesvar
  • Journal fra sygehus

Om sundhed.dk

Sundhed.dk er din digitale indgang til sundhedsvæsenet. En portal, der giver dig overblik over din sundhed og sygdom, og som er ejet af staten, kommunerne og regionerne.